برنامه ریزی

اصلاً به من نیومده برنامه ریزی کنم

ای بابا............. آخه این چه وضشه مگه نمیگن برای اینکه در کارها موفق باشید باید برنامه ریزی کنید؟؟! هاننننننننننکلافه

این دومین باره که برا خودم برنامه ریزی کردم که برم آراشیگاه اما دقیقاً بعده این تصمیم منو برنامه خبری در همون زمان میفرستنناراحت

حالا منم میخوام یه کاری کنم:

اینکه هر موقع دیدم از برنامه خبری نیست وقته آرایشگاه برا خودم بگیرم و یا اینکه دیگه برنامه ریزی نکنم که اینطوری ضایع نشماوه

/ 0 نظر / 8 بازدید