فرکانس جدید فارسی وان(1)

جهت مبارزه با اهداف شوم بعضیا با این حال که زیاد از فارسی وان(١) خوشم نمیاد ولی عاشقه اینم که فرکانسه جدیدشو اطلاع رسانی کنم شیطان

نایلست مژه

١١۶۶٢ هورا

عمودی ابله

٢٧۵٠٠ تشویق

٣/۴ عینک

تازشم با این فرکانس میتونین بی بی سیو پی ام سیم ببینیننیشخند

/ 4 نظر / 45 بازدید
راحله

دستت درد نکنه چه طوری ازت تشکر کنم با چه زبونی؟ ولی حیف که ما ماهواره نداریم[چشمک]

مصیب خوب بود

[لبخند][لبخند][لبخند][لبخند] خوب بود تو گفتی اینو

مصیب خوب بود

بباب روی یوتل ست میخام