888

١۵ساعتو٣٩ دقیقم که بگذره بازم قرار نیست هیچ اتفاقی بیفته چون امروزم یه روزیه مثله بقیه روزایه دیگه دیگه دیگهکلافه

/ 0 نظر / 5 بازدید