8888

فکر میکردم چون 8رو خیلی دوست دارم امروز یه روزی متفاوت با روزایه دیگ باشه...

فعلاً که از 88/8/8 نیم ساعت بیشتر نگذشته ولی با این حال من منتظره تحولاته شگرفم خنده (دروغگو)

/ 5 نظر / 4 بازدید
اسلوموشن

اگه فک کردی فرجی می شه و مخت درست میشه یا تو عکاس گنده می شی سخت در اشتباهی!!!!!! چون با این وزن و جسه ات هیچ وقت گنده نمی شی!!!!!!!!!!!!!![نیشخند] جای تبریک گفتنت!!!!!!!!! بی شخصیت شاشو!!!!!!!!![پلک]

دختر داییت:D

آخه مگه تو 7/7/77 اتفاقی افتاد که امروز بیافته:( اسلوموشن خان با همین جسه یه عکاسی بشه که همتون تو کفش بمونید بله پس چی فک کردی دختر عمه منه [پلک]

...@s

ممنون که به وبم سر زدی ملیحه جون... آهاااااای اسلوموشن!!!!! دفعه آخرت باشه با یه خانم اینطوری صحبت میکنیاااا[عصبانی][لبخند]

...@s

ممنون که به وبم سر زدی ملیحه جون... آهاااااای اسلوموشن!!!!! دفعه آخرت باشه با یه خانم اینطوری صحبت میکنیاااا[عصبانی][لبخند]