عکس1

تنهایی دریا...

تنهایی دریا

/ 2 نظر / 9 بازدید
اسلوموشن

سلام ملیله!!!!!! خوبی؟!؟ چه خوب ... مبارک باشه اینجا[گل] انقذه دلم برات تنگیده .... ولی گویا جفتاییمون بی معرفتیمون یه قده[نیشخند][بغل][بغل] مواظب خودت باش کلروفیل عزیزم[ماچ]

اسلوموشن

جات خالی دریا بودم... تووووووووووووووووووپ بود هوا عالی خیلی خوشید[چشمک]